Logo Eigen Regie Compagnie

 

Privacy Statement

Eigen Regie Compagnie


 

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Eigen Regie Compagnie of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemers: Anita van der Zwaan
Yvonne Lawalata
Onderneming: Eigen Regie Compagnie
Bezoekadres: NDSM-plein 90 E
1033 WB Amsterdam
Nederland
E-mail: post@eigenregiecompagnie.nl
Tel.nrs: +31(0)6 2676 2702 
+31(0)6-51144945
KvK-nummer: 68996578

 

Eigen Regie Compagnie is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)“, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Eigen Regie Compagnie is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Eigen Regie Compagnie is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Eigen Regie Compagnie, waaronder https://www.eigenregiecompagnie.nl.

Eigen Regie Compagnie verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst, het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Eigen Regie Compagnie opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Eigen Regie Compagnie. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor Eigen Regie Compagnie om de overeenkomst uit te voeren.

Eigen Regie Compagnie gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Eigen Regie Compagnie altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door Eigen Regie Compagnie worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:
 • voor de uitvoering van de overeenkomst voor de geleverde dienst:
  uw naam
  adres, postcode, woonplaats
  telefoonnummer en/of e-mailadres
 • voor het betalen en afhandelen van de facturen:
  uw naam
  adres, postcode, woonplaats
  bank/creditcard gegevens
  ordernummer
  e-mailadres
 • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte:
  uw naam
  adres, postcode, woonplaats
  telefoonnummer en/of e-mailadres
 • voor het behandelen van vragen en klachten:
  uw naam
  adres, postcode, woonplaats
  telefoonnummer en/of e-mailadres

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u altijd in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Eigen Regie Compagnie altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan post@eigenregiecompagnie.nl.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:
 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling
 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 8 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst
 • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht
 • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 90 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Eigen Regie Compagnie gebruik maken van externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Eigen Regie Compagnie, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene.
Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder.
Persoonsgegevens noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

Indien u meer informatie wilt over de externe partijen die uw persoonsgegevens verwerken, kunt u altijd een e-mail sturen naar post@eigenregiecompagnie.nl.

 

Zwarte lijst:

Het staat Eigen Regie Compagnie vrij een zwarte lijst aan te maken met persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Eigen Regie Compagnie ernstig hebben beschaamd en van personen/organisaties die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Eigen Regie Compagnie. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard, ook voor toekomstige aanbiedingen van Eigen Regie Compagnie en is slechts inzichtelijk voor de eigenaren en een zeer beperkte groep werknemers van Eigen Regie Compagnie.

Pin It on Pinterest

Share This